SAPORI SANDRO

MISTO 9 holes


Buca Metri Par Colpi Colpi tirati
1 440 5 2 0
2 355 4 1 0
3 325 4 7 0
4 340 4 4 0
5 280 4 9 0
6 290 4 5 0
7 130 3 6 0
8 300 4 8 0
9 490 5 3 0
IN 2950 37 0
Buca Metri Par Colpi Colpi tirati
OUT 0 0 0
TOTALE 2950 37 0